Az MTA Kémiai Osztályának ülése 2018 áprilisában

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

Most már lassan az idejét sem tudom, mikor mulasztottam utoljára osztályülést (a blogon azért ellenőrizhető: 2017 januárjában). Kezdenek kissé egybe is folyni az emlékezetemben. Az áprilisi osztályülés után a jelenlegi közgyűlési képviselői mandátumom még az idei közgyűlésre szól, illetve még hat osztályülésre: az utolsó a 2019 februári lesz.

A menetrend szerint idén ősszel ismét lesz képviselőválasztás, ahol még egy hároméves ciklusra elvileg kaphatok újabb megbízást, de ez persze minden, csak nem biztos. Éppen most úgy vagyok vele, hogy ha újra megválasztanak, akkor elvállalom, de az sem okoz majd álmatlan éjszakákat, ha tényleg jövő februárban kapnám meg az utolsó osztályülési meghívómat.

Az április osztályülést is a szokásos felolvasóülés előzte meg. Ezen az előző két hónaphoz hasonlóan egy akadémikusjelöltnek számító kvantumkémikus, Nyulászi László tartott előadást eddigi kutatásairól. Ez a sorozat a májusi közgyűléshez kapcsolódó ülésszakon folytatódik, ahol emlékeim szerint még nyolc elméleti kémikus tart majd előadást. Ez most a Kisteremben volt (egy hónapja a Nagyterem volt a színhely). A felolvasóülésekre egyébként nemcsak azok jönnek el, akik az osztályülésekre hivatalosak: mindig összefutok néhány ismerőssel úgy, hogy egyáltalán nem számítok rá.

Az osztályülés ismét azzal kezdődött, hogy nem kaptunk szavazógépet. Ezt akár annak az előjeleként is lehet értelmezni, hogy semmi lényegesről nem lesz szó. Persze ízlés kérdése, hogy kinek mi a lényeges és mi nem az.

Az osztályelnök szokás szerint beszámolt az előző elnökségi ülésről (amelyen ő maga nem vett részt, csak a helyettese). Ezután a Kémiai Osztály ügyrendjének megújításáról volt szó. Persze ez nem (vagy ez sem) önálló kezdeményezés volt, a tavalyi alapszabály-változtatás tette szükségessé. Ennek megfelelően nagy vita nem volt, egyetlen hozzászólás akadt csak, s a módosított változatot egyhangúan elfogadták a jelenlévők.

Sokkal mozgalmasabb volt a következő napirendi pont tárgyalása, amely az MTA egyes üléseinek videokonferencia formájában történő megtartásáról szólt. Ez már az én mandátumom alatt is harmadszor került elő: először én magam javasoltam, másodszor a tavalyi közgyűlés előkészítéseként, harmadszor pedig most, szintén közgyűlési előkészítő anyagként. Amennyire tudom, az Orvosi Tudományok Osztálya akarja nagyon megteremteni az ilyen ülések lehetőségét - a Kémiai Osztály pedig általában nagyon ellenzi. Ez most sem volt másképp. Az a mellettem ülő akadémikusnak is feltűnt egyébként, hogy a hozzászólók többsége nem is olvasta el a kapott anyagot, mert a mostani változatban például az is benne volt, hogy osztályülést ilyen módszerrel kimondottan nem célszerű tartani. Az persze már régi megfigyelésem, hogy sok (egyébként valóban nagyon elfoglalt) ember hajlamos arra, hogy ilyen javaslatokról részletes véleményt mondjon úgy, hogy nem is ismerte meg őket. Most a hozzászólások közt akadt támogató is: egy akadémikus például megemlítette, hogy a vidéken dolgozó kollégák idejével a jelenleginél sokkal tiszteletteljesebben kellene bánni, illetve egy volt rektor szájából elhangzott az is, hogy ilyesmi elől a 21. században elzárkózni már igen maradi álláspont.

Az Osztály úgy vélte elvágni a gordiuszi csomót, hogy az osztályelnök javaslatára úgy támogatták a kezdeményezést, hogy az inkább ellenzésnek hangozzék. Az osztályelnök majd ír egy levelet, amiben felsorolja, hogy milyen kifogások merültek fel, mit kell még megoldani, s ezt persze a közgyűlésig már nincs idő megtenni. Ez a javaslat nagy támogatást kapott. Összesen hárman voltunk amellett (nyílt szavazás volt: két szegedi kolléga és én tettük itt fel a kezünket), hogy támogassuk az eredeti javaslatot feltétel nélkül, egyvalaki szavazott arra, hogy ne támogassuk. Meg is állapítottuk a szomszédommal, hogy ezt a szavazást igazából úgy lenne sportszerű kiírni, hogy előtte egy fél éven át minden osztályülés Pécsett van…

A végén még egy-két apróságról volt szó, majd az akadémikusok zárt üléssel folytatták a programot: már harmadik alkalommal készítik elő a 2019-es akadémikusválasztást. Maga a folyamat hosszú és sokan mondanak benne véleményt, de erről inkább írok majd külön.

2018.04.17.


This template downloaded form free website templates