Az MTA Kémiai Osztályának ülése 2019 októberében

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

Az szeptemberi osztályülésről írt beszámolómban már írtam arról, hogy igazából nem lehetett azt érezni, hogy bármi fontos történt volna a nyáron az Akadémiával. Októberben sem láttam sem kétségbe esett, sem a jövendő események elképzelése irányába elkötelezett tömegeket. Mi több, egyáltalán nem láttam semmilyen tömeget: talán ezen az osztályülésen voltak a legkevesebben azok közül, amelyeken én is részt vettem. Bár ettől a határozatképesség még nem forgott veszélyben. Kivételesen az osztályülést megelőző felolvasóülésen is voltam: egy Franciaországban élő magyar kémikus tartott előadást, akit külső tagnak választottak meg; őt még a debreceni évekből ismerem.

Az Osztálynak korábban véleményeznie kellett az Akadémia új stratégiai tervét, illetve az újonnan alapítandó kiválósági díjakat. Ezeket olyan határidőre kellett megírni, hogy nem volt lehetőség személyes vitára. Ezért nem is értettem teljesen, miért lett napirendi pont belőlük: igazából az osztály korábban már állást foglalt, nincs min értelmesen vitatkozni. Ezt az osztályelnök is észlelete, és vita helyett egyfajta beszámolót tartott. Azért így is akadtak néhányan, akik véleményt mondtak az eseményekről, elsősorban arról, hogy az utóbbi időben kapkodni kezdett-e az Akadémia vezetése vagy sem. Valaki észrevételezte azt, hogy a II. osztály (a filozófusok) rendszeresen egyhangúlag elfogadott álláspontokkal bombázzák többi osztályt, noha az ottani akadémikusok véleménye mindenről nagyon változatos. Nekem olyan érzésem volt, hogy ez a kritika annak a ténynek is szólt, hogy a II. osztály egyáltalán állásfoglalásokat hoz, amelyeket aztán megküld a többieknek. Semelyik másik osztály nem szokott ilyet csinálni. Persze ezt az én kissé rosszindulatú megközelítésemben úgy is lehet értelmezni, hogy a II. osztályon kívül senki más nem foglalkozik az Akadémia intellektuális jövőjével.

Ezen az ülésen a következő napirendi pontnál kivételesen úgy is megszólaltam, hogy erre kért valaki (a hozzászólásaim túlnyomó többsége kimondottan kéretlen…), ugyanis örvendetesen nagy számban akadtak új MTA doktori jelentkezők: a nyáron öt kémikus is beadta a pályázatát. Az anyagokkal foglalkozó Kémiai Doktori Bizottságnak én vagyok a titkára, a jelentkezők anyagát két héttel korábban vitattuk meg. Ilyenkor az Osztály is szavaz a jelentkezőkről, s ehhez kell egy előterjesztő, aki a Kémiai Doktori Bizottság ülésén és az osztályülésen is ott van személyesen. Ennyit nem sokan vállalnak el, így én októberben két esetben is osztály-előterjesztő lettem. Annyi furcsaság volt ezzel, hogy a Kémiai Doktori Bizottság által javasolt egyik bírálóbizottságot azonnal módosítási javaslattal együtt terjesztettem az Osztály elé, mert két bíráló máris visszautasította a feladatot.

A doktori ügyek után újabb személyi kérdések követeztek: egyes akadémiai bizottságokba új jelöltet kellett delegálni vagy a korábbi mandátumát kellett meghosszabbítani. Ez rendben ment, egyik ilyen tagságért sincs kapkodás.

Október hónapban volt a közgyűlés tagjai között közvélemény-kutatás arról, kit látnának szívesen a következő ciklustól vezető pozíciókban. Az osztályelnök már jó előre kérte, hogy ne szavazzunk addig, amíg az osztályülésen meg nem vitatjuk a dolgot. Ehhez képest szinte semmiféle javaslat nem volt. A leghosszabb ideig a sajnálkozás tartott afelett, hogy milyen régen nincs a Kémiai Osztálynak képviselője a vezetésben; de ezt talán érthető is, tekintve, hogy nagyon jól láthatóan különösebben senki nem is szeretne ebben részt venni.

Zárásként még szó volt arról a kiadványról, amely a magyar tudomány jelentős eredményeit kívánja majd bemutatni; ennek az elkészítését a megátkozott közgyűlés egy kémikus javaslatára határozta el májusban. A szándék az lett volna, hogy a kormányt, illetve a felelős minisztert győzzék meg arról, mennyire színvonalas a Magyar Tudományos Akadémia, és ezzel befolyásolják az akadémiai intézményhálózatról hozott döntést. Már a határozat meghozatalakor is pontosan tudni lehetett, hogy ez a terv irreális: a parlamenti döntés már megszületett a nyáron, a kiadvány elkészítése viszont csak most kezdődik…

2019.10.22.


This template downloaded form free website templates