Az MTA Kémiai Osztályának ülése 2018 decemberében

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

A december 6-i rendkívüli Közgyűlés miatt nem állt meg az Akadémia élete, így a Kémiai Osztály tagjai a szokásos havi időpontban most is összejöttek. Mint annyi más alkalommal, most is ott voltam.

Szerencsére az osztályülések délután kettőkor kezdődnek, így emberi időpontban is elegendő Pécsről elindulni rá. Más kérdés, hogy ennek az az ára, hogy vissza csak este nyolc után érek. De ez még mindig barátságosabb, mint egy hajnali indulás. Az osztályülés napján volt egy igen kellemes elfoglaltságom is: egy régi iskolatársam arra kért, hogy dedikáljam az eddig magyarul megjelent könyvem néhány példányát. Ezt már előre egyeztettem vele. Az igazi meglepetés ilyen szempontból akkor ért, amikor az osztályülés előtti percekben az egyik akadémikus is odajött hozzám aláírást kérni a Vízilónaptej egy példányába.

Egyébként először fordult elő a képviselői időszakom alatt, hogy jelentős késéssel kezdődött az osztályülés: az utóbbi hónapok szokását követve két akadémikusjelölt tartott előadás előtte, s a másodikat nem lehetett rábírni az egyébként világosan ismert időkorlát betartására. Gyanítom, ezzel nagyon jelentősen csökkentek az esélyei arra, hogy valóban akadémikus legyen.

A szokásos kezdeti formalitások után meghallgattuk a különböző osztályokhoz tartozó akadémikusok, MTA doktorok és köztestületi tagok létszámának alakulásáról készített beszámolót, amelyet a bő egy éve létrehozott ad hoc bizottság készített. Ezt közel egy órás eszmecsere követte: megoszlottak a vélemények arról, hogy publikálják-e ezeket az információkat a Magyar Tudomány hasábjain, vagy sem. Ezt én eléggé furcsállottam, mert a publikációról amúgy sem a Kémiai Osztály dönt, hanem a Magyar Tudomány főszerkesztője; másrészt maguk az adatok nyilvános adatbázisból származnak, írni is fogok róluk egy külön bejegyzést.

A kissé hosszúra nyúlt vita után doktori ügyek következtek: egy lezárt MTA doktori fokozatszerzésről és két elkezdődő eljárásról kellett szavazni; egyik szavazás sem tartott különösebben sokáig. A következő napirendi pontban kitüntetés-javaslatokról kellett dönteni. Akadémiai Aranyéremre egy jelölt volt, aki egyébként nagy támogatást kapott, de sajnos nem nagyon valószínű, hogy ezt a kitüntetést meg is kapja, mert ebből évente csak egyet adnak ki, s kémikust utoljára nem olyan régen, 2016-ban díjaztak. Akadémiai Díjra két jelölt is volt (ebből lényegében minden osztály egyet kap), kettejük között viszonylag szoros volt a szavazatok megoszlása elsőre, de aztán a nyertes a második körben megkapta az osztály bő négyötödének támogatását. Számomra a legérdekesebb az Akadémiai Újságírói Díj volt, amelyre én javasoltam egy szlovákiai magyar szakembert, miután megbeszéltem a dolgot a Tudományos Újságírók Klubjának néhány tagjával. Ezt a szándékomat már a novemberi rendkívüli osztályülésen is megemlítettem; akkor az osztályelnök annyit kért, szerezzek támogatókat. Ez sikerült is: összesen öt akadémikust kértem meg, mindannyian alá is írták a felterjesztést. Ha egyetlen jelölt van egy ilyen díjra, akkor az rendszeresen nagy támogatást kap majdnem függetlenül az ügytől és személytől – ez most sem volt máshogy: 29 támogatás mellett mindössze 3 ellenszavazat akadt. Már más osztályokon is próbálkoztam támogatás szerzésével, néhányan pozitívan reagáltak rá. Egyelőre nem hallottam arról, hogy bármelyik más osztályon lenne más jelölt, de ettől még minden bizonnyal lesz. Azért remélem a legjobbakat…

Majdnem pont négy órakor behozták a pezsgőt, amelyet az év végi ünnepléshez kért az osztályelnök, de ekkor még nem volt vége a napirendi pontoknak. A pezsgőt ettől még elfogyasztotta a társaság, s után folytattuk a megbeszélést. Elvileg már csak apróságokról lett volna szó: ilyen például a Wiley által kiadott európai folyóiratok (amelyek alapításában magyar folyóiratokat is szerepet játszottak) üzleti hasznának felhasználása. Májusban a Közgyűléshez kapcsolódóan a Kémiai Osztály a szokásoknak megfelelően előadóülést szervez, ennek a témája váratlanul nagy vita forrása volt: jövő májustól az SI mértékegységrendszer alapdefiníciói jelentősen átalakulnak; erről volt egy javaslat, amely aztán többeknek sem tetszett. Amikor erről hosszabbnak ígérkező vita kezdődött, akkor jött el az a pont, amikor a Pécsre visszainduló vonat szólítása erősebbé vált benne, mint a vita meghallgatásának igénye…

2018.12.11.


This template downloaded form free website templates