Az MTA Kémiai Osztályának ülése 2019 szeptemberében

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

A minden korábbinál hosszabb és forróbb nyár után formálisan ősszel, de még mindig nyári időjárásban kezdte újra munkáját a Kémiai Osztály. A nyáron az MTA kutatóhálózatával történt események után talán azt lehetett volna várni, hogy ezeknek nyoma lesz az osztályülésen is, de valójában minden a szokásos mederben ment, láthatóan mindenki túllépett az ügyön.

Az egyetlen komoly változás az MTA Székházának bejáratánál volt észlelhető: elkezdték egy forgókapus beléptető rendszer kiépítését, amely láthatóan el is készült, de (legalább is szeptember 17-én) használatba még nem vették. Így aztán ha nem is teljesen akadálytalanul, de feltartóztatás nélkül bejutottam az épületbe. Aznap volt más okom is az MTA Székházába menni, egy 'Focus on Open Science" című konferencia, erről külön írok majd.

Az osztályülésen kimondottan kevés megbeszélni való volt. A napirendben a szokásos nyitó elemeken (az előző osztályülés emlékeztetőjének elfogadása, osztályelnöki beszámoló) kívül két publikációs kérdés megvitatása szerepelt, majd az MTA nyáron elkészített stratégiatervezetéről kellett állást foglalni. Az emlékeztető megszavazása egy perc, az osztályelnöki beszámoló pedig még ennél is rövidebb volt, mert nem volt olyan esemény, amiről be lehetett volna számolni.

A publikációs ügyek közül az első a támogatási pályázatra meghívandó folyóiratok listájának jóváhagyása volt. Ez sem tartott öt percnél tovább. Ebben volt egy olyan elem is, amit én már régóta szorgalmaztam: az utóbbi időben eléggé visszaeső Természet Világa című lap és az MTA szorosabb együttműködésének kezdeményezése.

A másik publikációs kérdés az MTA tudományos folyóirataival volt kapcsolatban: az alapítói jogok megszerzése céljából az Akadémiai Kiadó tett egy (számomra nagyon is kedvezőnek tűnő) ajánlatot. Sajnos ezt a napirendi pontot az MTA stratégiai kérdéseivel való (de számomra például egyáltalán nem magától értetődő) szoros kapcsolat miatt csak a stratégiáról lefolytatott vita után tárgyalták. Mivel én az első félóra után visszamentem az 'Open Science' rendezvényre, ezért itt a folyóiratügyben nem tudtam meghallgatni a véleményeket.

Így aztán látványosan, ülés közben távoztam az elnöki tanácsteremből. Ezt persze az osztályelnöknek jeleztem előre, s ő egy kis meglepetést szerzett nekem azzal, hogy ennek hatására két dolgot is mondott:

  • Először felkért arra, hogy ezentúl évente két alkalommal szervezzek az MTA Székházában valamiféle nagyközönségnek szánt kémianépszerűsítő előadást. Azt is mondta, hogy nem baj, ha magamat is reklámozom ezekkel az alkalmakkal.
  • A másik egy meglepő kérdés volt: elmondta, hogy tesz majd egy javaslatot arra, hogy az osztály tegyen egy gesztust az MTA-tól elcsatolt intézetek felé egy olyan nyilatkozattal, hogy a tudományos együttműködés továbbra is változatlan formában folyjon. Erről a kezdeményezésről külön is megkérdezte, hogy egyetértek-e vele.

Azt csak véletlenül tudtam meg, hogy az osztályülés eléggé elhúzódhatott. A konferencia befejezésekor – vagyis két és fél órával az osztályülés kezdete után – még mindig találkoztam két akadémikussal az elnöki tanácsterem előtt.

2019.09.17.


This template downloaded form free website templates