Az MTA Kémiai Osztályának ülése 2019 februárjában

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

Ha valaki esetleg hiányolná az MTA Kémiai Osztályának 2019. januári üléséről írt beszámolómat, ki kell ábrándítsam: nem írtam ilyet. Azért nem írtam róla, mert nem voltam ott. Azért nem voltam ott, mert nem hívtak meg. Azért nem hívtak meg, mert ez az akadémikusok zárt ülése volt; ilyen három évente egyszer van a Kémiai Osztályon. Azért volt az akadémikusok zárt ülése, mert az egyetlen napirendi pont a végső szavazás volt a Kémiai Osztály új akadémikusjelöltjeiről, ebben pedig a közgyűlési képviselők nem vehetnek részt. Azért nem vehetnek részt a szavazásban a közgyűlési képviselők, mert… nos, ezt nem tudom. Az MTA elnökének és az osztályelnöknek a megválasztásában részt vehetünk, az új akadémikusokéban nem.

Az eredményről természetesen hallottam, de azt gondolom, hogy akit érdekel, az már mindenki tudja, felesleges nekem is leírnom. A végleges választás úgyis a közgyűlésen történik, bár ott is az akadémikusok zárt ülésén.

Februárban viszont már ott voltam: ekkor visszatért az élet a szokásos kerékvágásba. Az ülés elején az osztályelnök megköszönte a lejáró mandátumú közgyűlési képviselők munkáját (merthogy most ért véget a hároméves ciklus), márciustól már az újjáválasztott képviselők jönnek. Engem január végén értesítettek arról, hogy a Fizikai Kémiai Bizottságban újra bizalmat kaptam a szavazóktól; ez azt jelenti, hogy még három évig fogok rendet bontani az osztályüléseken. A velem ellenszenvezők számára jó hír, hogy ennél tovább már nem: nem akadémikus, választott közgyűlési képviselő csak két cikluson át lehet bárki. Egyébként többeknek most is emiatt a szabály miatt járt le a mandátumuk.

Az egyébként minden hónapban megtartott osztályelnöki beszámoló a szokásosnál érdekesebb volt, mert az utóbbi időben voltak rendkívüli elnökségi ülések is. Ennek a kapcsán kerekedett is egy kis vita az Akadémia intézményhálózata, illetve a körülötte kialakult kellemetlen helyzet miatt. Utána doktori ügyeket tárgyaltunk: de a három eredetileg tervezettből csak egyet, mert ennek készült el a jegyzőkönyve az ülésre (a két másik, szavazásra nem bocsátott védés közül az egyik az ülés előtti délelőtt volt, a másik az ülés előtti pénteken).

A következő napirendi pont a folyóirat- és könyvkiadási támogatások odaítélése volt. A folyóiratok támogatása most először meghívásos pályázat formájában történt, s ezért egy új folyóirat meghívásának a lehetőségét is tárgyaltuk. Erről is hosszas vita volt, majd a beadott pályázatok kapcsán sem mindenhol volt egyetértés, ennek a végeredménye az lett, hogy egy akadémikussal együtt a javaslat ellen szavaztam, egy másik akadémikus pedig tartózkodott. Más esetekben az ilyen (egyébként nyílt) szavazás a legtöbbször egyhangú támogatást mutat. A könyvkiadás esetében ez nem is volt másképp, noha egy-két apróság körül ott is alakult ki vita. Az idén egyébként itt is érdemi döntést kellett hozni, mert a beadott támogatási igények meghaladták a várható keretet. Végül is valamennyi támogatást minden könyv kapott, és inkább az összegeket csökkentették, nem pedig a támogatott művek számát.

Az ülés végén egy díjra való felterjesztésről is szavazni kellett, majd a tavaszi rendezvények tervéről volt még valamennyi szó. Márciusban folytatás következik...

2019.02.19.


This template downloaded form free website templates