Az MTA Kémiai Osztályának elektronikus ülése 2021 áprilisában

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

Az április osztályülés meghívója sem ígért sokkal több izgalmat, mint a márciusié. Viszont az elején volt egy nagyon szomorú kötelességünk: meg kellett emlékeznünk Pálinkó István professzorról, közgyűlési képviselőtársunkról, a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetének igazgatójáról, a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkáráról, aki márciusban, több hetes lélegeztetés után esett áldozatul a koronavírus-fertőzésnek. A halála időpontjában betöltött tisztségeiből is látható, hogy élete olyan mondat lett, amelynek a végére nem került pont. Hamvait Szegeden a Tiszába szórták, emléke bennünk válik halhatatlanná.

A szomorú kezdés után "Összetett minták roncsolásmentes elemanalízise" címmel Szentmiklósi László tartott tudományos előadást az Energiatudományi Kutatóközpontból. Ezután megemlékezések következtek. Az elsőt Benedek Pál, a néhai akadémikus születésének századik évfordulójának szentelték. Egykori tanítványa, a jelenleg Kalamazoo-ban tanító Érdi Péter tartotta az Amerikai Egyesült Államokból. Az online ülésezésnek vannak ilyen előnyei: sem a földrajzi távolság, sem az időeltolódás nem lehetett akadály. A második megemlékezés Szebellédy László születésének 120. évfordulójáról szólt, ezt Hohmann Judit tartotta Szegedről.

Az ülés programjában személyi kérdés egy sem szerepelt, így titkos szavazásra nem volt szükség. Az osztályelnöki tájékoztató lényegi része a tudományos bizottságok újjáalakulásáról szólt. Ezek részeként minden bizottság tagokat választott a Kémiai Doktori Bizottságba is, ezért ez alakul újjá utolsóként az áprilisi osztályülés után egy héttel. Az osztályelnök már tett javaslatokat a bizottsági tisztségviselőkre: lényegében minden marad úgy, ahogy az előző ciklusban volt. Ha a bizottság is egyetért vele, akkor ismét titkár leszek majd. Ez olyan feladat, amely viszonylag ritka az Akadémián belül, mert az itt elvégzett testületi munkának eléggé kézzel fogható eredménye van az odaítélt MTA doktori címek formájában. Jó lenne többet látni belőlük, mint az elmúlt három évben.

A következő téma az volt, hogy az Osztály az MTA által támogatott tudományos társaságok listájára szeretné feljuttatni az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságot és a Kutató Tanárok Országos Szövetségét is. Ez utóbbiban annyi szerepem nekem is volt, hogy az előzetes tájékoztató anyagot én állítottam össze róluk. Az Osztály tagjai egyhangúan támogatták az elnök előterjesztését, de itt természetesen az Elnökség hozza majd meg a végső döntést.

Novemberben ismét lesz Magyar Tudomány Ünnepe, erre máris előadásokat kellett javasolni. A már előre megadott tématerületek közül négyhez (Az optimális klímavédelem megvalósítása, Városfejlődés: környezeti fenntarthatóság, élhető környezet, Alapkutatás – alkalmazott kutatás – innováció: a tudástranszfer megvalósulása, Kihívások és perspektívák az űrtevékenységben) javasolt kémikus előadót az osztályelnök, ezeket egyhangúlag elfogadtuk. Talán jobb lett volna, ha kicsit több idő van a javaslatokra, mert így szinte esélytelen volt, hogy bármi más téma szóba jöhessen. De az időzítés itt legkevésbé sem az Osztályon múlt. Ugyanilyen okból a Közgyűléshez kapcsolódó előadó napot is rohammunkában kellett összeállítani, itt a Kémiai Osztály „Szunnyadó affinitások felfedezése: közérthetően a homogén, heterogén, organo-, bio- és elektrokatalízisről” címmel tart majd online követhető rendezvényt május 11-én délután kettőtől. Hasonló saját rendezvény novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepén is lesz majd. Erre érkezett javaslat „A jövő élelmiszerbiztonsága – élelmiszereink jövője” címmel, amelynek kimunkálására viszont még van idő.

Az egyebek napirendi pontban a tavaly év végén megjelent Ezeregynél is több molekula meséi című könyvem kapott egy kis reklámot az osztályelnöktől. Ő azon kivételes emberek között van, aki saját nyomtatott példányt kapott a könyvből (persze tőlem). Ezután én szóltam néhány szót a FAMELAB című tudománykommunikációs versenyről, amelynek az MTA a fő szervezője Magyarországon. Tavaly tél végén volt Pécsett erről egy ’hírverő’ előadás, amelyen a hallgatók létszáma nem haladta meg az ötöt, pedig a rendezvény nemzetközi tekintélye jelentős. Igazából az én számomra nem is a verseny a lényege, hanem az, hogy a magyar döntőn résztvevők egy kicsit személyre szabott kommunikációs képzést is kapnak.

Az ülés az akadémikusok zárt ülésével folytatódott, amin értelemszerűen én nem vettem részt. Azt persze lehet tudni, hogy a 2022-es akadémikusválasztás előkészítését kezdték meg. Azt még a zárt ülés előtt megtudtuk, hogy a helyek osztályok közötti elosztásának elvei és a választás módja is valamelyest változni fog a három évvel ezelőttihez képest.

2021.04.20.


This template downloaded form free website templates