Reakciókinetikával és fotokémiával foglalkozó kutatócsoportok

Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülései lehetőséget adnak arra, hogy a reakciókinetika és fotokémia területén dolgozó magyar kutatók megismerjék egymás eredményeit és együttműködéseket alakítsanak ki. A munkabizottság a következő kutatócsoportokat fogja össze:

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, Debrecen
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen
ELTE Kémiai Intézet, Femtokémia Csoport, Budapest
ELTE Kémiai Intézet, Reakciókinetikai Laboratórium, Budapest
ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Kémiai Dinamika Laboratórium, Budapest
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, Miskolc
Pannon Egyetem, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, Veszprém
Pécsi Tudományegyetem, Kémia Intézet, Pécs
Szegedi Tudományegyetem, Kémia Tanszékcsoport, Szeged
BME Fizika Tanszék, Kémiai Fizika Csoport, Budapest
MTA Izotópkutató Intézet, Budapest
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Biofizika Osztály, Budapest