A 2009 után készült szakdolgozatok és diplomamunkák teljes szövege egyetemi IP-címről, a DEA-n keresztül érhető el.


PhD értekezések (szerző szerint ABC-rendben):

Dóka Éva: Experimental and Modelling Studies on the Reactions of the Sulfate Ion Radical (2016)
Kalmár József: The role of enzyme mimetic Mn(III) porphyrins in the redox reactions of biologically active simple inorganic compounds (2013)
Kerezsi Ildikó: Fotokémiai jelenségek a szulfition redoxireakcióiban - társtémavezető Fábián István (2006)

A lap tetejére

Diplomamunkák (szerző szerint ABC-rendben):

Balogh Ágnes: A megfordítható elsőrendű reakcióval kinetikailag ekvivalens mechanizmusok matematikai tanulmányozása (2015)
Ballai Csaba: Klórfenolok oxidációja Ce(IV)-ionokkal (2009)
Bellér Gábor: Kinetics and mechanisms of the reaction of the Fe(II)-tetramethylcyclam complex with H2O2 - társtémavezető Manuel Garcia Basallote (2010)
Bogdándi Virág: Izoniazid reakciója permanganátionnal és hipokloritionnal (2015)
Bóka Attila: Vas(II)-szulfát oxidációja levegővel (2014)
Csorvási Judit: Komplexképződés a vas(III)-szulfition reakciórendszerben (2003)
Ditrói Tamás: Stopped-flow készülék kalibrációja (2013)
Dóka Éva: The role of radicals in the autoxidation of sulfur(IV) (2012)
Dombrády Ágnes: A vas(III)-tetraszulfoftalocianin reaciója oxidálószerekkel (2010)
Hajdu Brigitta: A periódusos rendszer és az elemek felfedezésének története (2007)
Horváth Anna: NaTl(edta)-komplex bomlásának vizsgálata (2010)
Kalmár József: The reaction of Mn(III)TTEG-2-PyP5+ with N-hydroxyurea (2009)
Katona Zita: Cr(III)-szulfitokomplexek képződésének kinetikája (2002)
Kék Ildikó: Bromidion és jodidion oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal: kinetika (2006)
Kricsfalusi Nikoletta:Norepinefrin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal (2015)
Kun Alíz: Fe(II)-ion és V(IV)-ion oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal: kinetika (2006)
Lövei Alida:A dopamin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal, kinetika és mechanizmus (2014)
Molnár Orsolya Mária:Inverz Laplace-transzformáció alkalmazása a reakciókinetikában (2015)

A lap tetejére

Szakdolgozatok (szerző szerint ABC-rendben):

Antal Zsófia: A vas(II)-terpiridil komplex reakciója peroxomonoszulfát-ionnal - társtémavezető Bellér Gábor (2014)
Bajusz Dávid: Formiátion oxidációja perjodátion és ozmium-tetroxid elegyével (2011)
Balogh Ágnes: Az 1-metil-triptofán és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2012)
Bartha Zsuzsanna: A peroxomonoszulfát-ion diszproporciója (2016)
Bogdándi Virág: Az izoniazid és a permanganátion közötti reakció (2013)
Csimbók Ervin: A triptofánamid és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2012)
Ditrói Tamás: Stopped-flow készülék kalibrációja (2011)
Dóka Éva: Enantioszelektív autokatalízis modellezése sztochasztikus kinetikai módszerekkel (2010)
Halász Zoltán: Izoniazid reakciója peroxomonoszulfát-ionnal (2016)
Kézi Tamás: A triptofanol és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2013)
Kricsfalusi Nikoletta: Norepinefrin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal (2012)
Kungazda Béla Ádám: Az etionamid és a peroxomonoszulfát-ion között lejátszódó reakció kinetikája és mechanizmusa (2014)
Kurucz Júlia: A terpiridil reakciója peroxomonoszulfát-ionnal - supervision together with Gábor Bellér (2014)
Lempel Ibolya: Egydimenziós diffúzió modellezése az időfüggő Schrödinger-egyenlettel (2020)
Lövei Alida: A dopamin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal (2012)
Molnár Orsolya Mária: A tiocianátion és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2013)
Nagy Imre Attila: Az etambutol és a hipoklorition közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2015)
Sólyom Ivett: Az ethambutol és peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2014)
Szabó Rebeka: Királis molekulák keletkezését eredményező folyamatok vizsgálata a sztochasztikus kinetika és a statisztikus termodinamika módszereivel (2017)
Szabó Zsófia: A 4-amino-szalicilsav és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa (2015)
Timári István: Jodidion oxidációja ozmium-tetroxid és perjodátion elegyével (2010)
Váradi Tamás: Klórfenolok katalitikus oxidációja vastartalmú katalizátorral (2009)
Végh János: Etionamid reakciója hipokloritionnal (2015)

A lap tetejére

TDK-dolgozatok (szerző szerint ABC-rendben), bemutatásuk, helyezések:

Bajusz Dávid: Peroxomonoszulfát-ion reakciója jodid- és bromidionokkal
 • DE TTK házi konferencia, 2008. december 1.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2009. április 6-8.

Formiátion oxidációja perjodátion és ozmium-tetroxid elegyével

 • DE TTK házi konferencia, 2010. november 25.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2011. április 27-29.

Kémiai reakciók az Os(VI)-Os(VIII)-perjodátion-formiátion rendszerben

 • DE TTK házi konferencia, 2011. november 25., I. díj
 • DE TTK házi konferencia, 2012. november 22.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2013. április 4-6., I. díj

Balogh Ágnes és Csimbók Ervin: Az 1-metil-triptofán és a triptofánamid oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal

 • DE TTK házi konferencia, 2012. november 22.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2013. április 4-6.

Bellér Gábor: Peroxomonoszulfát-ion reakciója trisz-1,10-fenantrolináto-ferrát(II) komplexszel

 • DE TTK házi konferencia, 2006. november 8., II. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2007. április 2-4., Szeged

A ferroin/ferriin rendszer reakciója peroxomonoszulfát-ionnal

 • DE TTK házi konferencia, 2008. december 1., I. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2009. április 6-8.

Bogdándi Virág: Az izoniazid és a permanganát közötti reakció

 • DE TTK házi konferencia, 2012. november 22., I. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2013. április 4-6., III. díj

Izoniazid reakciója szervetlen oxidálószerekkel

 • DE TTK házi konferencia, 2014. november 28.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2015. április 9-11., I. díj

Bóka Attila: Vas(II)-szulfát oxidációja levegővel

 • DE TTK házi konferencia, 2014. május 16.

Ditrói Tamás: Enantioszelektív autokatalízis vizsgálata sztochasztikus kinetikai eszközökkel

 • DE TTK házi konferencia, 2008. december 1.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2009. április 6-8.

Stopped-flow készülék kalibrációja

 • DE TTK házi konferencia, 2010. november 25.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2011. április 27-29.

Stopped-flow készülék kalibrációjának fejlesztése

 • DE TTK házi konferencia, 2012. november 22.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2013. április 4-6.

Dóka Éva: A kén(IV) autooxidációja ezüst(I)- és peroxodiszulfát-ion jelenlétében

 • DE TTK házi konferencia, 2008. december 1.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2009. április 6-8.

A Soai-reakció sztochasztikus kinetikai elemzése

 • DE TTK házi konferencia, 2010. november 25., I. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2011. április 27-29., III. díj

Homolya Ágnes: A hisztidin fotokémiai reakciója és oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal

 • DE TTK házi konferencia, 2014. november 28.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2015. április 9-11.

Kalmár József: Halogenidionok vizes oldatbeli fotolízise

 • DE TTK TDK konferencia, 2006. április 20., I. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2007. április 2-4., Szeged, III. díj

Kricsfalusi Nikoletta és Lövei Alida: Dopamin és norepinefrin oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal

 • DE TTK házi konferencia, 2012. november 22.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2013. április 4-6.

Miskovics Adrienn: A 3,4-dihidroxifenil-ecetsav és a vas(III)ion közötti reakció kinetikája

 • DE TTK házi konferencia, 2010. november 25.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2011. április 27-29.

Nagy Imre Attila: Az etambutol reakciója hipokloritionnal: kinetika és mechanizmus

 • DE TTK házi konferencia, 2015. november 27.
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2017. március 29-31.

Sólyom Ivett: Az ethambutol és peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa

 • DE TTK házi konferencia, 2014. május 16.

Szabó Rebeka: Nanorészecske-képződési folyamatok kinetikai modellezése

 • DE TTK házi konferencia, 2018. május 18.

Nanorészecske-képződési folyamatok kinetikai modellezése

 • DE TTK házi konferencia, 2018. november 16. II. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2019. március 21-23.

Timári István: Jodidion oxidációja ozmium-tetroxid és perjodátion elegyével

 • DE TTK házi konferencia, 2008. december 1., III. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2009. április 6-8., III. díj

Az ozmium-tetroxid és a perjodátion szinergikus hatásának vizsgálata jodidionnal

 • DE TTK házi konferencia, 2010. november 25., II. díj
 • OTDK Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, 2011. április 27-29., I. díj

Végh János: Kinetikai vizsgálatok az etionamid-hipoklorition rendszerben

 • DE TTK házi konferencia, 2015. november 27.


A lap tetejére

Kutató Diák középiskolás tudományos diákköri munkák (szerző szerint ABC-rendben), bemutatásuk, helyezések:

Bajusz Dávid és Takács Marcell: Peroxomonoszulfát-ion reakciója halogenidionokkal
 • Regionális TUDOK konferencia, Gyula, 2007. november 9.-10.
 • I. KutDiák poszterverseny, Miskolc, 2008. január 11-12., III. díj
 • XII. Országos Diákvegyész Napok, Miskolc, 2008. április 18.-19., II. díj

Baranyai Zsuzsa: A cérium(III)-ion fotokémiai reakciója

 • Regionális TUDOK konferencia, Karcag, 2005. november 25., II. díj
 • Országos TUDOK konferencia, Debrecen, 2006. április 7.

Ditrói Tamás: A biológiai kiralitás kialakulásának modellezése

 • Regionális TUDOK konferencia, Gyula, 2007. november 9.-10., II. díj
 • Országos TUDOK konferencia, Gödöllő, 2008. március 7.-8.
 • XII. Országos Diákvegyész Napok, Miskolc, 2008. április 18.-19., II. díj

A lap tetejéreUtolsó frissítés: 2020. július 11.