90141/98

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság

MEGHÍVÓ

A Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság soron következõ ülését
1999. április 29-30-án
tartja a Veszprémi Egyetem Üdülõjében

Napirend

Április 29., csütörtök

Botár László Emlékülés

10.00 Vidóczy Tamás - Keszei Ernõ - Schiller Róbert
Megemlékezés Botár Lászlóról

10.30 Perger Tamás, Turányi Tamás, Balázs László (ELTE, KKKI, GE Tungsram; Budapest)
Halogénlámpa reakciókinetikai modellezése

11.10 Demeter Attila (KKKI, Budapest)
Extrém nagy nyomás hatása a kettõs-lumineszcenciás viselkedésre

11.30 Érdi Péter (RMKI, Budapest)
Mezoszkópikus transzportmodellek, avagy mire jók a fluktuációk

12.00 szünet

12.30 ebéd

Kémiai oszcilláció és rokon jelenségek kutatása az
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén

14.00 Orbán Miklós
Bevezetõ

14.10 Szalai István, Kõrös Endre
A BrO3- - CHD oszcilláló kémiai rendszer mechanizmusa

14.30 Csörgeiné Kurin Krisztina, Orbán Miklós
Kémiai hullámok a BrO3- - CHD rendszerben

14.50 Varga Margit, Kõrös Endre
Halogenidionok hatásának szimulációja aromás bromát oszcillátorokban

15.10 szünet

15.40 Ungvárainé Nagy Zsuzsa, Ungvárai János, Szlávik Zoltán
Biomimikus katalizátorok a BZ-reakcióban

16.00 Kõrös Endre, Nagy Gabriella
Létezhet-e hõmérséklet kompenzált kémiai oszcillátor?

16.20 Orbán Miklós, Csörgeiné Kurin Krisztina
Mintázatképzõdés poliakrilamid gélben

16.40 szünet

17.00 Keszei Ernõ (ELTE, Budapest)
Reakciókinetikai mérések dekonvolúciójára használható eljárások

17.40 Király Zoltán (JGYTF, Szeged)
Kinetikai és termokémiai adatok meghatározása metilgyökkel iniciált termikus reakciókban
(Ph.D. munka bemutatása)

18.30 vacsora

19.30 Turányi Tamás
A szovjet ûrhajózás titkai
(ismeretterjesztõ elõadás)

Április 30., péntek

9.00 Vidóczy Tamás (KKKI, Budapest)
Vizsgálatok fotokemoterápiában alkalmazható szenzibilizátorok fotokémiájának témakörében
(akadémiai doktori tézisek bemutatása)

10.00 Tóth János (GATE, Gödöllõ)
Formális reakciókinetikai megjegyzések

10.30 szünet

11.00 Bazsó Fülöp (RMKI, Budapest)
Az ideg- és az immunrendszer közötti kölcsönhatás reakciókinetikája

11.30 Horváth Ottó, Vörös József (VE, Veszprém)
Tallium(I) és ólom(II) komplexeinek fotoionizációja vizes oldatban

11.50 szünet

12.10 ebéd

Az ülés helyszíne a Veszprémi Egyetem üdülõje.

Címe: 8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3. Telefon: (88) 338-044, Fax: (88) 338-647

Megközelítése autóval:

Budapest felõl érkezve a 71-es úton, a Balatonalmádi tábla után balra van egy MOL benzinkút. A benzinkút után még mintegy 700 métert kell megtenni a 71-es úton, egy szépen ívelt jobb kanyarból balra kell letérni, át kell haladni egy vasúti átjárón, azt követõen derékszögben balra kell fordulni és máris megérkezünk az üdülõhöz. A kétemeletes üdülõ a Balaton partján található, különös ismertetõjele egy viszonylag magas, nem szokásos alakú kémény.

Megközelítése autóbusszal vagy vonattal érkezõknek:

Balatonalmádiban a vasútállomás és a távolsági autóbuszpályaudvar egymás közelében van, az üdülõtõl mindkettõ kb. 15 perc gyalog. A vasútállomás közvetlenül a 71-es út mellett, annak Balaton felé esõ oldalán van, a buszpályaudvar pedig a 71-es út másik oldalán, attól mintegy 150 méterre északi irányban, a kisvároson keresztülhaladó legforgalmasabb út mentén található. Fontos tájékozódási pont a posta épülete, mely éppen a buszpályaudvarral szemben helyezkedik el.

A busszal érkezõ elinduljon el a Balaton felé egy jelzõlámpákkal irányított T elágazásig a forgalmas "veszprémi út" autóbuszpályaudvar felõli, bal oldalán maradva. Mintegy 100 méter után a "veszprémi út" eléri a 71-es fõutat, ebben a csomópontban van a korábban Aurórának nevezett szálloda. A csomópontnál derékszögben balra kell fordulni és a 71-es út mentén Budapest irányába kell haladni mintegy 400 métert. Ekkor balra az Auróra szálloda magasodik, jobbra pedig egy vasúti átjáró észlelhetõ a 71-es út másik oldalán. Célszerû ezen az átjárón a vasút túloldalára kerülni, majd folytatni a sétát Budapest irányába. Amikor kb. 5-600 m megtételét követõen tõlünk balra ismét egy vasúti átjáró látható, akkor már meg is érkeztünk a Lóczy térhez (ami valójában nem igazán tér) és szemben velünk egy sorompóval felszerelt kapu mögött már meglátjuk a kétemeletes üdülõt. A kaputól jobbra levõ portaépületben általában van valaki, aki útba igazítja az érkezõket.

A vonattal érkezõk számára kicsit egyszerûbb a helyzet. Nekik a vonatról leszállva az aluljárón a Balaton felé kell menniük. Felbukkanva a felszínre a vasút mentén Budapest irányába (tehát a Balatonnal szembeállva: balra) kell haladni. A vasút mentén portalanított út vezet egészen a Lóczy térig. A Lóczy tér a második vasúti átjárónál tûnik fel. A vonat Budapest Déli pályaudvarról 7.24-kor indul és 9.34-kor van Balatonalmádiban. Visszafelé a vonat 12.21-kor vagy 14.26-kor indul és 14.28-kor, illetve 16.22-kor van Budapesten.

A munkabizottság programja és a tagok címlistája megtalálható a munkabizottság WWW honlapján:
http://www-PhCh.chem.elte.hu/rkfmb/rkfmb_m.htm

Az ülésen részvételre kérem legkésõbb 1999. április 16-ig jelentkezzenek Turányi Tamásnál e-mailen (turanyi@garfield.chem.elte.hu) vagy faxon (06-1-209-0602). Az esetleges lemondásokat, módosításokat április 26-ig kérem bejelenteni ugyanott.Turányi Tamás
a munkabizottság titkára