90141/98

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság


MEGHíVÓ

A Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság soron következõ ülését
1998. november 26-27-én
tartja a Mátra Oázis Kft. üdülõ- és oktatóházában, Gyöngyöstarján mellett.

Napirend

November 26. csütörtök

10.00 Biczók László (MTA KKKI, Budapest), Bérces Tibor (MTA KKKI, Budapest),
Haruo Inoue (Tokyo Metropolitan University, Japan), Veronique Wintgens (CNRS, Franciaország)
Molekulaszerkezet változtatás és hidrogénhíd-kötés hatása
a gerjesztett molekulák energiavesztési folyamataira

11.00 szünet

11.20 Lendvay György (MTA KKKI, Budapest)
Reaktív és nemreaktív ütközések szerepe a vibrációsan erõsen gerjesztett vízmolekula
és H-atom reakciójában.

12.00 Szalay Péter (ELTE TTK Elméleti Kémiai Tanszék) és Nemes László (MTA KK AKKL):
A CH gyök B elektronállapotának ab initio számítása: predisszociációs élettartamok becslése

12.30 szünet

12.45 ebéd

14.00 Dorman György (CHINOIN, Budapest)
Benzofenon fotokémia alkalmazása a gyógyszerkutatásban

14.30 Fodor Lajos (VE, Veszprém)
Gerjesztett komplexekkel képzõdõ exciplexek azonosítása és jellemzése

15.00 szünet

15.20 Érdi Péter (MTA KFKI RMKI, Budapest)
Statisztikus neurodinamika

16.00 Somogyvári Zoltán (MTA KFKI RMKI, Budapest)
Kinetikai hálózatok logikai elemzése

16.40 szünet

17.00 Bányai István és Farkas Ildikó (KLTE, Debrecen)
Urán akva ionok víz és elektroncsere folyamatainak vizsgálata
(Dinamikus NMR a mikroszekundumos és az egynapos idõskálán)

17.40 Oláh János és Vincze László (VE, Veszprém)
A monoklór-ecetsav heterokatalitikus fotoégetése titán-dioxidon

18.10 Nyitrai József (BME, Budapest)
Beszámoló a "XVII. IUPAC Symposium on Photochemistry"-rõl

18.30 vacsora

19.30 Érdi Péter (MTA KFKI RMKI, Budapest)
A kibernetika születése
(ismeretterjesztõ elõadás)

November 27. péntek

9.00 Volford András, Farkas Henrik, Simon Péter és Noszticzius Zoltán (BME, Budapest)
Kémiai hullámok inhomogén membránokban

10.00 Horváth K. Attila és Nagypál István (JATE, Szeged)
A legegyszerûbb(?) kémiai oszcillátor: A tetrationát ion oszcillációs fotokémiai bomlása

10.30 szünet

10.50 Schiller Róbert (MTA KFKI AKI, Budapest)
Mintázat kialakulása Turnbull kék keletkezése során -
stacionárius fotokémia és impulzus radiolízis

11.30 Kiss István Zalán (KLTE, Debrecen)
Külsõ (soros) ellenállás hatása elektrokémiai rendszerek dinamikájára

12.10 szünet

12.30 ebéd

Az ülést a Mátra Oázis Kft. üdülõ- és oktatóházában tartjuk, amely autóval a következõképpen közelíthetõ meg: Gyöngyös belterületén táblák jelzik a Gyöngyöspata felé vezetõ utat. A Gyöngyöspatára vezetõ úton Gyöngyösrõl kiérve egyenesen kell menni a gyöngyöstarjáni elágazásig, ott letérünk Gyöngyöstarján felé. Beérkezve Gyöngyöstarjánba két alkalommal "Oktatóház" feliratú tábla segít a tájékozódásban. Az Oktatóházhoz vezetõ út egynyomon járható aszfaltút; beérkezve az erdõbe az erdõszélen balra található a keresett intézmény. Az oktatóház címe: Gyöngyöstarján, Sósi Rét, Tel: 06-37-372-015

Gyöngyös megközelítése Budapestrõl vonattal: Indulás Bp. Keleti Pályaudvarról 7.05-kor, érkezés Vámosgyörkre 8.12-kor, átszállás és indulás Vámosgyörkrõl 8.28-kor és érkezés Gyöngyösre 9.06-kor. Visszafelé: Gyöngyös 14.47, Vámosgyörkre érkezés 15.03-kor átszállás után indulás 15.44-kor, érkezés Bp Keleti pályaudvarra 17.17. Debrecenbõl, Szegedrõl és Veszprémbõl Gyöngyös vonattal ésszerûen nem érhetõ el.

Autóbusz indul Bp. Népstadion állomásról Gyöngyösre 7.00 és 8.00-kor, megérkezik 8.15 illetve 9.15 órakor. Visszafelé számos busz van (12.30, 13.40, 14.40, 16.10, 16.40 18.30), a menetidõ 1 óra 15 perc. Debrecenbõl a 7.30-kor induló busz 12.00-kor van Gyöngyösön; visszafelé 14.00-kor indul és 18.25-kor van Debrecenben. Szegedrõl az 5.40-kor induló busz 10.50-kor van Gyöngyösön; visszafelé 15.00-kor indul és 20.10-re érkezik Szegedre.

Tekintettel arra, hogy a helyszín tömegközlekedési eszközzel nem közelíthetõ meg, az igény elõzetes bejelentése esetén (lásd a jelentkezési lapot) Gyöngyösrõl az autóbusz állomásról vagy a vasútállomásról a helyszínre szállítjuk a résztvevõket. Az elmúlt évek gyakorlata szerint azonban már Gyöngyösre sem jött szinte senki tömegközlekedéssel, mert az autóval jövõk el tudták vinni az egyébként busszal vagy vonattal érkezõket. A szervezõk idén is szívesen vállalják, hogy az üres hely felajánlásokat és az utashely igényeket párosítják (telekocsi akció).

A helyszínen szabadtéri, mûanyag borítású teniszpálya térítés nélkül használható (tornacipõ viselése kötelezõ). Kellõ létszámú jelentkezõ esetén a szauna is a vendégek rendelkezésére áll.

A munkabizottság programja és a tagok címlistája megtalálható a munkabizottság WWW honlapján:
http://www-PhCh.chem.elte.hu/rkfmb/rkfmb_m.htm

Az ülésen részvételre kérem legkésõbb 1998. november 19-ig jelentkezzenek Horváth Attilánál e-mailen (attila@vegic.sol.vein.hu) vagy faxon (06-88-427-915). Az esetleges lemondásokat, módosításokat november 23-ig kérem bejelenteni ugyanott.


Turányi Tamás
a munkabizottság titkára