MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottsága

MEGHÍVÓ

A Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság soron következõ ülését

1997 április 10-11-én

tartja az ELTE Visegrádi Üdülõjében.

Napirend

Április 10, csütörtök

10.00 Megyes Tünde (ELTE, Budapest)
Mire lehet következtetni kinetikai mérési adatokból és mire nem?

11.00 Szünet

11.30 Horváth Ottó és Mikó Ildikó (VE, Veszprém)
Szervetlen fémkomplexek fotoredoxi reakcióinak kinetikája.

12.30 Ebéd

14.00 Gáspár Vilmos (KLTE, Debrecen)
BZ közegben képzõdõ spirális hullámok univerzális diszperziós törvénye

14.40 Rábai Gyula (KLTE, Debrecen)
Kaotikus pH-oszcillációk széndioxiddal.

15.10 Szünet

15.40 Bosnyák Gyöngyi és Vincze László (VE, Veszprém)
Új eredmények a transz-(Cr-ciklám(CN)2)ClO4 komplex lumineszcencia élettartama oldószerhatásáról.

16.40 Nemes László (SZKKI, Budapest)
A CH gyök B(2-) és X(2) elektronállapotainak potenciálfüggvény számítása az RKR módszerrel. Alkalmazások a lézer indukálta fluoreszcencia és abszorpciós spektroszkópiában.

17.10 A munkabizottság új elnökének megválasztása.

17.30 Szünet

18.00 Vacsora

19.00 Érdi Péter (RMKI, Budapest)
Polányi Mihály: Kétséges vagy egységes?

Április 11, péntek

8.00 Reggeli

9.00 Bencsura Ákos (KKKI, Budapest)
Szabad gyökök termikus bomlásának vizsgálata fotoionizációs tömegspektroszkópiával.

10.00 Viskolcz Béla (JGyTF, Szeged)
Alkilgyökök izomerizációs reakcióinak elméleti vizsgálata.

11.00 Szünet

11.30 Takács Erzsébet (IKI, Budapest)
Akrilsav- és metakrilsav-észterek reakciói szabadgyökökkel.

12.30 Ebéd

Az ülést az ELTE Visegrádi Üdülõjében tartjuk (2025 Visegrád, Fõ utca 117, tel/fax: (26) 398-165). Autóval a 11-es úton kell menni, majd Visegrád belterületén a "fellegvár felé" és "Silvanus Hotel felé" táblákkal jelzett útra kell befordulni. Mintegy száz méter után a templom elõtt kell jobbra fordulni és továbbhaladni a Fõ utcán. Az ELTE üdülõje kocka alakú emeletes épület a Fõ utca bal oldalán. Az autóbusz Budapestrõl az Árpád híd pesti hídfõjénél található buszpályaudvarról indul 7.30-kor, majd utána óránként. A menetidõ másfél óra. A buszról a visegrádi révnél kell leszállni, ez a fellegvárhoz vezetõ út kezdeténél van. Péntek délután az autóbusz 13.25-kor indul Visegrádról, illetve utána óránként.

A jelentkezési lapokat kérem postafordultával, de legkésõbb 1997 április 3-ig postára adni és kérem egyidejûleg e-mailen is jelezzék részvételi szándékukat. Az esetleges lemondásokat, módosításokat április 8-ig kérem bejelenteni e-mailen (turanyi@garfield.chem.elte.hu).

Turányi Tamás

a munkabizottság titkára