MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA                                                                    90.041/2007
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság

 

 MEGHíVÓ
 MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság

Bérces Tibor, az MTA rendes tagja

75. születésnapja tiszteletére

rendezett rendkívüli ülésére

2007. május 14-ére
 
Helyszín: ELTE TTK kari tanácsterem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7. emelet 7.18


Napirend

 
10.00   Michael J. Pilling:
            Experimental and master equation studies of elementary reactions


10:20   Biczók László:
            A ketonok fotokémiájától a gerjesztett szupramolekulákig


10:40   Demeter Attila:
            Kinetikai és termodinamikai vizsgálatok hidrogén-hidas komplexeken


11:00   Lendvay György
            Komplexképződéssel járó bimolekulás reakciók dinamikája


11:20   szünet


11:30   Zalotai Lajos
            Unimolekulás reakciók tanulmányozása


11:50   Turányi Tamás
            Reakciómechanizmusok vizsgálata érzékenységanalízissel


12:10   Dóbé Sándor
            Az acetil- és acetonilgyök reakciója oxigénmolekulával


12:30   Bérces Tibor akadémikus köszöntése