Jegyzőkönyv

az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság

2002. szeptember 20-i újjáalakuló üléséről.

 

 

A munkabizottság leköszönő elnöke, Horváth Attila egyetemi tanár köszöntötte a megjelenteket és felkérte az ülés levezetésére Orbán Miklós akadémikust.

Az ülésen az alábbi kollégák jelentek meg.

Bérces Tibor, KKKI
Biczók László, KKKI
Csörgeiné Kurin Krisztina, ELTE
Demeter Attila, KKKI
Farkas Henrik, BME
Gál Dezső, KKKI
Görgényi Miklós, SZTE
Horváth Attila, VE
Imrik Krisztina, KKKI
Lendvay György, KKKI
Németh András, KKKI
Nyitrai József, BME
Orbán Miklós,          ELTE
Szilágyi István, KKKI
Turányi Tamás, ELTE
Vasvári Gábor, KKKI
Vidóczy Tamás, BME-KKKI
Zalotai Lajos, KKKI

A jelenlévők valamennyien átadták az aláírt belépési nyilatkozataikat. Az alábbi kollégák a belépési nyilatkozatot és a szavazatukat az elnök személyére és a Szervetlenkémiai és Fizikai Kémiai Bizottság választott tagjaira pedig postán vagy közvetítő révén juttatták el.

Bazsa György, DE
Bódiss János, BME
Burger Mária, ELTE
Dóbé Sándor, KKKI
Gáspár Vilmos, DE
Gyökérné Wittmann Mária, BME
Horváth Dezső, SZTE
Horváth Ottó, VE
Keszei Ernő, ELTE
Nagypál István, SZTE
Noszticzius Zoltán, BME
Póta György, DE
Riedel Miklós, ELTE
Seres László, SZTE
Tóth Ágota, SZTE
Tóth János, BME
Ungvárainé Nagy Zsuzsa, ELTE

A levezető elnök megállapította, hogy a munkabizottság 35 taggal újjáalakult. Ezután a jelenlévők leadták szavazatukat az elnök személyére és a Szervetlenkémiai és Fizikai Kémiai Bizottság választott tagjaira. A levezető elnök a szavazatok megszámlálására Vidóczy Tamást és Kurin Krisztinát kérte fel.

A szavazatszámlálók bejelentették, hogy az elnök személyére 34 szavazat érkezett és valamennyi Horváth Attila nevét tartalmazta.

A levezető elnök bejelentette, hogy a munkabizottság régi-új elnöke Horváth Attila. Az új elnök megköszönte a bizalmat és bejelentette, hogy a titkári teendők ellátására újra Turányi Tamást kéri fel, aki a felkérést elfogadta.

Turányi Tamás
jegyzőkönyvvezető