MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 90.060/2000

KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottsága

MEGHÍVÓ

A Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság soron következõ ülését
2000. április 27-28-án
tartja a Veszprémi Egyetem Üdülõjében

Napirend

Április 27, csütörtök

10.00 Lendvay György (MTA KKKI, Budapest)
Gyök-molekula komplexek és kinetikai jelentõségük

10.30 Horváth Dezsõ (Szegedi Tudományegyetem)
Állandó elektromos erõtér által indukált laterális instabilitás
autokatalitikus frontokban

11.00 Szilágyi István, (MTA KKKI, Budapest)
A hidroxil gyök hangyasav észterekkel történõ reakciójának kinetikai vizsgálata

11.30 Nagy Krisztina (Szegedi Tudományegyetem)
A jód hidrolízise. Egyensúlyi és reakciókinetikai vizsgálatok.

12.00 szünet

12.30 ebéd

14.00 Volford András (BMKE, Budapest)
Kémiai oszcillációk és hullámok
PhD értekezés házi védése

15.00 Érdi Péter (MTA KFKI RMKI, Budapest)
Szinkronizáció, epileptogenezis, hullámterjedés, információelméleti analízis:
a nagyagykéreg aktivitásdinamikájáról

15.40 Zalanyi László (MTA KFKI RMKI, Budapest)
Sztochasztikus rezonancia kemoszenzoros rendszerekben

16.20 szünet

16.40 Horváth Ottó, Marosfi Judit (Veszprémi Egyetem)
Kolloid mangán-dioxid fotoindukált oldódása szerves elektrondonorok jelenlétében

17.00 Lente Gábor (Debreceni Egyetem)
Új metil(oxo)rénium(V) komplexek reakciói

17.50 Noszticzius Zoltán (BMKE, Budapest)
Az ESF reaktor program

18.10 szünet

18.30 vacsora

20.00 Kriska Tamás, Gál Dezsõ (MTA KKKI, Budapest)
Hajózás a Jangtze folyón egy konferencia ürügyén

Április 28, péntek

8.00 reggeli

9.00 Fodor Lajos (Veszprémi Egyetem)
Fotoindukált elektronátadási reakciók „hangolása" külsõ mágneses térrel

9.20 Kovács Margit (Veszprémi Egyetem)
A komplexek fotofizikai sajátságai

9.40 Kardos Andrea (Veszprémi Egyetem)
A Ru(bpy)2(CN)2 - Hg(II) egyensúlyi rendszer fotofizikája

10.00 Szintay Gergely (Veszprémi Egyetem)
Réz(II) porfirinek fotofizikája és lumineszcenciájuk kioltása nitrogén bázisokkal

10.20 Wojnárovits László, Takács Erzsébet, Dajka Katalin (MTA KK IKI, Budapest)
Akrilát típusú vegyületek gyök anionjainak protonációja

10.45 szünet

11.00 Izsák Ferenc (ELTE, Budapest)
Sztochasztikus rezonancia a kémiai kinetikában

11.30 Tóth Rita, Gáspár Vilmos (Debreceni Egyetem)
Kémiai hullámok gerjesztése a ferroin-katalizálta BZ-reakcióban
látható fény segítségével

11.50 Bányai István (Debreceni Egyetem)
NMR spektroszkópia a kinetikában. Egy eszköz a sok közül?

12.20 szünet

12.30 ebéd

Az ülés helyszíne a Veszprémi Egyetem üdülõje.

Címe: 8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3. Telefon: (88) 338-044, Fax: (88) 338-647

Megközelítése autóval:

Budapest felõl érkezve a 71-es úton, a Balatonalmádi tábla után balra van egy MOL benzinkút. A benzinkút után még mintegy 700 métert kell megtenni a 71-es úton, egy szépen ívelt jobb kanyarból balra kell letérni, át kell haladni egy vasúti átjárón, majd derékszögben balra kell fordulni és máris megérkezünk az üdülõhöz. A kétemeletes üdülõ a Balaton partján található, különös ismertetõjele egy viszonylag magas, nem szokásos alakú kémény.

Megközelítése autóbusszal vagy vonattal érkezõknek:

Balatonalmádiban a vasútállomás és a távolsági autóbuszpályaudvar egymás közelében van, az üdülõtõl mindkettõ kb. 15 perc gyalog. A vasútállomás közvetlenül a 71-es út mellett, annak Balaton felé esõ oldalán van, a buszpályaudvar pedig a 71-es út másik oldalán, attól mintegy 150 méterre északi irányban, a kisvároson keresztülhaladó legforgalmasabb út mentén található. Fontos tájékozódási pont a posta épülete, mely éppen a buszpályaudvarral szemben helyezkedik el.

A busszal érkezõ induljon el a Balaton felé egy jelzõlámpákkal irányított T elágazásig a forgalmas "veszprémi út" autóbuszpályaudvar felõli, bal oldalán maradva Mintegy 100 méter után a "veszprémi út" eléri a 71-es fõutat, ebben a csomópontban van a korábban Aurórának nevezett szálloda. A csomópontnál derékszögben balra kell fordulni és a 71-es út mentén Budapest irányába kell haladni mintegy 400 métert. Ekkor balra az Auróra szálloda magasodik, jobbra pedig egy vasúti átjáró észlelhetõ a 71-es út másik oldalán. Célszerû ezen az átjárón a vasút túloldalára kerülni, majd folytatni a sétát Budapest irányába. Amikor kb. 5-600 m megtételét követõen tõlünk balra ismét egy vasúti átjáró látható, akkor már meg is érkeztünk a Lóczy térhez (ami valójában nem igazán tér) és szembe velünk egy sorompóval felszerelt kapu mögött már észlelhetõ a kétemeletes üdülõ. A kaputól jobbra levõ portaépületben általában van valaki, aki útba igazítja az érkezõket.

A vonattal érkezõk számára kicsit egyszerûbb a helyzet. Nekik a vonatról leszállva az aluljárón a Balaton felé kell menniük. Felbukkanva a felszínre a vasút mentén Budapest irányába (tehát a Balatonnal szembeállva: balra) kell haladni. A vasút mentén portalanított út vezet egészen a Lóczy térig. A Lóczy tér a második vasúti átjárónál tûnik fel. A vonat Budapest Déli pályaudvarról 7.24-kor indul és 9.35-kor van Balatonalmádiban. Visszafelé a vonat 12.14-kor vagy 14.25-kor indul és 14.28-kor, illetve 16.22-kor van Budapesten.

Turányi Tamás
a munkabizottság titkára


Jelentkezési lap

Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsága
2000. április 27-28-án tartandó ülésére.

Kérem, hogy a jelentkezési lapot lehetõleg e-mailben (turanyi@garfield.chem.elte.hu), esetleg faxon (06 1 209-0602) legkésõbb április 19-ig küldjék vissza Turányi Tamásnak.

NÉV:

INTÉZMÉNY:

A következõ szolgáltatásokat kívánom igénybe venni:

 Teljes ellátás (szállás, reggeli, két ebéd, vacsora): 6500 Ft/fõ

illetve:

 ebéd 27-én 1000 Ft/fõ

 vacsora 27-én 800 Ft/fõ

 szállás + reggeli (28-án): 3700 Ft/fõ

 ebéd 18-án 1000 Ft/fõ

Az elhelyezés kétágyas szobákban történik.

Az elhelyezést …………………………..-val kérem közös szobába.

……………………., 2000. április …..


………………….……
aláírás